EATA in summa

EATA ist eine NGO, in der europaweit türkische Akademiker, Studenten, Berufstätige und Selbständige organisiert sind.

Zumeist in Westeuropa geboren oder zumindest aufgewachsen, gehören unsere Mitglieder der sogenannten „Zweiten Generation“ an.

EATA ist das großflächigste Netz der Zweiten Generation in Europa lebender Türken.

EATA ist eine unabhängige, überparteiliche, supraethnische und suprakonfessionelle Vereinigung.

EATA trägt zur Bildungsmobilität, vertieften Integration und effizienten Interessenvertretung der türkischen Bevölkerung Westeuropas bei.

EATA leistet einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung und fördert den europäisch-türkischen Dialog auf kultureller, politischer und wirtschaftlicher Ebene.

EATA ist um ein objektives Bild der türkischen Bevölkerung und der Türkei in der europäischen Öffentlichkeit bemüht.

EATA steht in engem Dialog und Zusammenarbeit mit politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Institutionen in Westeuropa und der Türkei.

EATA besteht aus lokalen eingetragenen Vereinen. Diese sind als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt.

EATA finanziert sich aus Zuwendungen der Privatwirtschaft und Projektfördergelder sowie aus Spenden und Mitgliedschaftsbeiträgen.

EATA nedir?

EATA, bağımsız, partiler üstü ve demokratik bir sivil toplum kuruluşudur.

Bünyesinde Batı Avrupa'daki genç Türk akademisyenleri, üniversite öğrencilerini, meslek sahiplerini ve girişimcileri örgütlemektedir.

EATA üyelerinin büyük çoğunluğu Batı Avrupa'daki Türk göçmenlerin "ikinci kuşağına" mensuptur; dolayısıyla Batı Avrupa ülkelerinde doğmuş veya genç yaştan itibaren yetişmiştir; yine çoğunluğu yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığına geçmiştir.

Bu özelliği ile Avrupa'daki ikinci kuşak Türklerin en kapsamlı ağıdır.

EATA, çeşitli alanlardaki faaliyetleriyle Batı Avrupa'daki Türk toplumunun dönüşümünü ve kurumsaIIaşmasını hızlandırır ve Avrupa Türk toplumunun daha etkin bir temsiline katkıda bulunur.

Avrupa - Türkiye ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi ve milletler ve kültürler arası karşılıklı anlayışın teşvik edilmesi EATA'nın öncelikli bir hedefidir.

EATA, Batı Avrupa ve Türkiye'deki özel ve resmi bilimsel, siyasi ve iktisadi kurumlar ile yakın bir diyalog ve işbirliği içindedir.

EATA, kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahiptir.

EATA, finansmanını üyelerinin aidatları ve şirketlerin desteğiyle sağlar.

Kontakt
mail@eata.info

Hauptseite   Ana sayfa